ΜΠΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 450

Ο Θεόδωρος Δ. Μπράτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2004), πτυχίο Master στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2011) και διδακτορικό στην Νομισματική Πολιτική και Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015).

Έχει απασχοληθεί ως διδάσκων και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπροσθέτως, έχει δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως στο Journal of Financial Stability, Oxford Economic Papers, Journal of International Financial Markets Institutions and Money κ.α. και έχει σημαντικό αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής συνεδρίου Eastern Finance Association. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται σε θέματα: Μακροχρηματοοικονομικής, Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Διεθνούς Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, Διεθνών Χρηματαγορών, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας (με έμφαση στα Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών), Τραπεζικής.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-12-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.