ΜΠΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 2ος όροφος, (Αίθουσα Α22)
Ο Θεόδωρος Δ. Μπράτης είναι συμβασιούχος διδάσκοντας στην Χρηματοικονομική Οικονομετρία και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Έχει πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2004), πτυχίο Master στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2011) και διδακτορικό στην Νομισματική Πολιτική και Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015). Πέρα από τη διδασκαλία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διατελέσει Ερευνητικός Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπροσθέτως, έχει  δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως στο Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, International Review of Financial Analysis, International Journal of Finance and Economics και έχει σημαντικό αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι κριτής στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Emerging Markets Finance and Trade και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής συνεδρίου Eastern Finance Association. Επιπλέον, συμμετέχει σε  Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται σε θέματα: Μακροχρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, Δημοσιονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Διεθνών Χρηματοοικονομικών Αγορών, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας, Τραπεζικής, Διεθνών Οικονομικών.
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-03-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.