Μπούντρη Α.Ε.

Εστιατόριο
τηλ. εστιατορίου φοιτητών: 226 | τηλ. εστιατορίου καθηγητών και λοιπού προσωπικού: 799 | Διεύθυνση: Πατησίων 76, πτέρυγα Δεριγνύ, υπόγειο
Τηλέφωνο: 210 - 8203 226 / 210 - 8203 799

Τελευταία ενημέρωση: 03-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.