Μεντζελόπουλος Γεράσιμος

Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων των Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ.
Τηλέφωνο: 210 - 8203 624

Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.