Λάμπρου Μαρία

Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / MSc in International and European Studies & ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών / MSc in European Studies
Τηλέφωνο: 210 - 8203 642 | fax: 210-8828 992

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.