Λάμπρου Μαρία

ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές/ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις/ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές
Τηλέφωνο: 210 - 8203 642

Τελευταία ενημέρωση: 19-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.