ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος όροφος (Γραφείο Αν. Καθηγήτριας κας Μιαούλη)

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.