ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 6ος όροφος

Τελευταία ενημέρωση: 12-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.