Χρόνη Γεωργία

Υγειονομική Υπηρεσία
Γιατρός, Παθολόγος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 217

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.