ΧΑΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος Όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 597

O Κωνσταντίνος Χαλέβας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει λάβει Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 1998. Επίσης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (2002) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Λογιστική (2006) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο κατά την περίοδο 1997-2003 ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και από το 2003 έως το 2021 υπηρέτησε στη ελληνική Φορολογική Διοίκηση.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της Φορολογικής Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και του Φορολογικού Σχεδιασμού. Η έρευνά του έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.