Γκίκα Σοφία

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology) , ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία / MSc in Management Science and Technology
Τηλέφωνο: 210 - 8203 685 | fax: 210-8203 685