Γκίκα Σοφία

ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (Πρόγραμμα Πλήρους & Μερικής Φοίτησης)       
Τηλέφωνο: 210 - 8203 685

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.