Γιαννούτσου Άννα

Διεύθυνση Μηχανογράφησης , Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τηλέφωνο: 210 - 8203 907