ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 121

Ο Λεωνίδας Κ. Δουκάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού (με διάκριση) στη Διεθνή Λογιστική και Χρηματοοικονομική και διδάκτωρ Λογιστικής (με άριστα) του ΟΠΑ. Για την εκπόνηση της διατριβής του έλαβε υποτροφία, κατόπιν εξετάσεων, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Μετά τη λήψη του διδακτορικού του, εργάστηκε ως Λέκτορας με σύμβαση (Π.Δ. 407/80) στο ΟΠΑ και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης. Έχει εργαστεί στην Εμπορική Τράπεζα και ως οικονομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνά του ασχολείται με θέματα υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, χειραγώγησης των αποτελεσμάτων χρήσης, λογιστικής συγχωνεύσεων και εξαγορών, εκτίμησης και λογιστικής απεικόνισης του ιδίου πιστωτικού κινδύνου τραπεζικών ιδρυμάτων, και εταιρικής διακυβέρνησης. Η έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών (Journal of Accounting and Public Policy, European Accounting Review, Accounting and Business Research, The International Journal of Accounting, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money etc.). Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί κατόπιν πρόσκλησης σε πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του International Journal of Accounting που εκδίδεται από το University of Illinois at Urbana-Champaign. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Πυθαγόρας ΙΙ».

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και MBA για στελέχη. Έχει διατελέσει εσωτερικό και εξωτερικό μέλος διδακτορικών επιτροπών και έχει επιβλέψει πλήθος μεταπτυχιακών εργασιών. Ήταν μέλος της επιτροπής για την ανάπτυξη ερευνητικής στρατηγικής στην οικονομική σχολή του Πανεπιστήμιου της Λωζάνης. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού και του Αμερικάνικου Συνδέσμου Λογιστικής και του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-11-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.