ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

O Δρ. Δημήτριος Δημητρίου είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» από το τμήμα Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών σε επιτελικές διευθύνσεις και επί του παρόντος εργάζεται ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Τμήμα Ερευνών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Επίσης έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις μακροοικονομικές προβλέψεις, στην οικονομετρική ανάλυση χρονοσειρών και στη μετάδοση των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, Economic Modelling και Research in International Business and Finance.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του κ. Δημητρίου Δ. υπάρχουν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Τελευταία ενημέρωση: 10-12-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.