Αντωνοπούλου Μαρία

Διεύθυνση Μηχανογράφησης , Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων , Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 135