Αντωνοπούλου Μαρία

Διεύθυνση Μηχανογράφησης , Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 221