Αναστασόπουλος Ιωάννης

Ταμείο
Διεύθυνση Οικονομικού, Ταμείο
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 256

Τελευταία ενημέρωση: 05-03-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.