ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 95, 3ος όροφος, Γραφείο 3
Η Μαρία-Ελένη Κ. Αγοράκη είναι Διδάσκουσα (στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης διδάσκει  στο ΜΒΑ καθώς και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Ερευνητικός Εταίρος στο Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών, Χρηματοδοτικής Διοίκησης και Οικονομικού Δικαίου (Αύγουστος 2017-σήμερα) και Affiliate Research Fellow, IPAG Business School, Γαλλία (Ιανουάριος 2018-σήμερα). Έχει πτυχίο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004), πτυχίο Master Λογιστικής και Χρηματοοικονομική από το University of Manchester (2005) και διδακτορικό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009). Έχει επίσης διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2009-2018). Πιστοποιημένος εισηγητής επαγγελματικών σεμιναρίων σε στελέχη επιχειρήσεων για την PriceWaterhouseCoopers (Οκτώβριος 2012-σήμερα). Επιπροσθέτως, έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους με κριτές και σημαντικό αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά της οικονομικής και χρηματοοικονομικής. Είναι συν-διοργανωτής του διεθνούς συνεδρίου 3rd Vietnam Symposium on Banking and Finance και του Workshop on Central Banking and Regulation με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής. Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων υψηλής ποιότητας Προσκεκλημένος ομιλητής σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού. Είναι προσκεκλημένος εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Economic Modelling και συμμετέχει σε ένα σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε θέματα: Τραπεζικής, χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων, ανάλυσης χαρτοφυλακίου, εναλλακτικών επενδύσεων, διεθνούς χρηματοδότησης, διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, εφαρμοσμένης οικονομετρίας.
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.