Χρυσανθοπούλου Μάρω

ΠΜΣ στη Στατιστική, ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 692

Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.