Χρόνης Γεώργιος

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 415

Ο κύριος Χρόνης Γεώργιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυχιακό ειδίκευσης στη Στατιστική από το Τμήμα Στατιστικής του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Από το 2004 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έως το 2014, με την ιδιότητα του Μέλους Ε.Τ.Ε.Π., δίδασκε εργαστηριακά και φροντιστηριακά  μαθήματα του Τμήματος,  ενώ  παράλληλα ήταν υπεύθυνος του Εργαστηρίου Οικονομετρίας. Από το 2014 και μετά υπηρετεί ως Μέλος Ε.ΔΙ.Π. και του έχουν ανατεθεί  τα εργαστήρια  του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,  τα οποία περιλαμβάνουν τη διδασκαλία:  SPSS, EViews, Matlab, STATA και R.

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.