ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: 2ος όροφος, προέκταση κεντρικού κτηρίου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 382

Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1981). Το 1982 απέκτησε το πτυχίο Master of Science από το University of Wales (Institute of Science and Technology - Department of Business Administration and Accountancy). Ο τίτλος της διπλωματικής του εργασίας ήταν "Uniformity in Accounting in Greece: The General Accounting Plan of Greece". Το 1985 αναγορεύθηκε διδάκτορας (Doctor of Philosophy) του ίδιου πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής ήταν "The Stock Market in Greece, an Empirical Study: 1968-1982".

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής από την αυτονόμησή του (2002) μέχρι και το 2007. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΟΠΑ (2002 - 2007). Υπήρξε Μέλος του Review Committee του International Accounting Standards Committee Foundation για τη μετάφραση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα Ελληνικά. Διετέλεσε Εκλεγμένος Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Εκτελεστική Επιτροπή του European Accounting Association για την περίοδο 2002 - 2008. Υπηρέτησε ως Country Director for Greece of the International Relations Committee του International Accounting Section του American Accounting Association. Είναι Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής - Λογιστικής (από τον Μάιο 2005). Έχει συμετάσχει ως μέλος σε πολλές Επιτροπές του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Λογιστικής Δημόσιου Τομέα και Φορολογίας. Ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί, μεταξύ των άλλων, στα περιοδικά International Journal of Accounting, European Accounting Review, Applied Financial Economics & Journal of Management and Governance. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων που διαπραγματεύονται θέματα Λογιστικής. Είναι μέλος του Editorial Review Board του The International Journal of Accounting. Έχει διατελέσει Ad hoc reviewer στα επιστημονικά περιοδικά: "Accounting, Auditing and Performance Evaluation", "North Eastern Europe Journal of Economics", Investment Research and Analysis Journal" και «ΣΠΟΥΔΑΙ».

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-05-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.