ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
E-mail
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 8203 357
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 11:00 - 13:00
Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]