Τσομπανάκη Ευγενία

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 802

Η Ευγενία Τσομπανάκη ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών με κατεύθυνση στη Στατιστική και την Επιχειρησιακή Έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με Ειδίκευση στη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι «Επέκταση και Χρήση των Υβριδικών Μοντέλων Λανθανουσών Μεταβλητών σε Δεδομένα με Ελλιπείς Παρατηρήσεις και για την Εύρεση Σημείων Επιρροής».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς: Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Μοντέλα Λανθανουσών Μεταβλητών, Κατηγορικά Δεδομένα, Ελλιπείς Παρατηρήσεις, Σημεία Επιρροής, Εφαρμογές στην Υγεία και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.