ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 502
Τηλέφωνο: 210 - 8203 928

Ο Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα. Στo παρελθόν έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (Lancaster University) και στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ (Durham Business School) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ του ΟΠΑ με "λίαν καλώς" πριν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ με διάκριση. Υπήρξε υπότροφος του Lancaster University Management School ως υποψήφιος διδάκτωρ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και ολοκλήρωσε τη διατριβή του το 2003.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα αποτίμησης χρηματοοικονομικών παραγώγων, εφαρμογές μεθόδων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης στην αξιολόγηση εταιρικών επενδύσεων, μοντέλα στοχαστικής και τεκμαρτής μεταβλητότητας, μη-ολοκληρωμένες αγορές και θέματα ακίνητης περιουσίας. Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Banking and Finance, Journal of Economic Asymmetries, Applied Financial Economics, σε συλλογικούς τόμους και σε επιστημονικά εγχειρίδια για επαγγελματίες. Είναι τακτικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει εκπαιδευτικά εγχειρίδια στη Θεωρία Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων και τα Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.