Τρικάλη Πηνελόπη

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
Γραφείο Προϊσταμένου Γραμματείας
Τηλέφωνο: 210 - 8203 241

Τελευταία ενημέρωση: 21-11-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.