Ταγκαλάκη Βασιλική

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 372 / 210 - 8203 236

Η Βασιλική Ταγκαλάκη είναι μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο και εργάζεται από το 2000.

Έχει πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1997) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.Sc.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000).

Έχει επίσης διατελέσει αναπληρώτρια καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης στο τομέα της Πληροφορικής κατά το έτος 2002-2003.

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.