ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, Γραφείο 415
Τηλέφωνο: 210 - 8203 549

Ο Γεώργιος Δ. Σταμούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Απέκτησε το Δίπλωμά του από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ το 1987 (κατατασσόμενος 1ος στο έτος του) και το Master's of Science (1988) και το PhD (1991) από το Department of Electrical Engineering του Massachusetts Institute of Technology (MIT), ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε διάφορες υποτροφίες και διακρίσεις. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδος «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών - STEcon», και διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν οικονομικά ζητήματα δικτύων επικοινωνιών και υπολογιστικών νεφών, οικονομικούς μηχανισμούς διαχείρισης κίνησης στο Internet και πόρων υπολογιστικών νεφών, απόκριση ζήτησης σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ομοτίμων οντοτήτων (peer-to-peer) και μηχανισμούς διαμόρφωσης φήμης και συστάσεων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σχεδίαση και αποτίμηση μηχανισμών δημοπρασίας για πώληση φάσματος και γενικά για εκχώρηση και διαχείριση ηλεκτρονικών και δικτυακών πόρων, και ρυθμιστικά ζητήματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Έχει συνεργασθεί σε σχετικά θέματα με τις κυριότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, καθώς και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, στα οποία μετείχαν, επίσης, ορισμένες από τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές εταιρείες και Πανεπιστήμια.

Διαθέτει άνω των 25 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (όπως IEEE/ACM Transactions on Networks, Telecommunications Systems, Computer Communications, IEEE Transactions on Communications, Journal of the ACM, ΙEEE Transactions on Information Theory κ.λπ.) και περί τις 75 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια (όπως SmartGridComm, CloudNet, ACM e-energy, INFOCOM, ITC, ACM SIGMETRICS, GLOBECOM, GP2PC κ.λπ.). Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του είναι διαθέσιμες στο http://stecon.cs.aueb.gr/publications/by-date/

Τελευταία ενημέρωση: 14-02-2019

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.