Σταματίου Σταυριάννα

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 302 | fax: 210-8228 816

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.