ΣΙΟΥΓΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 145

Η Γεωργία Σιουγλέ είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική  και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών για τη λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων. Η έρευνα της έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως Review of Accounting Studies, International Journal of Accounting,  Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, Applied Financial Economics, Applied Economic Letters, Journal of Emerging market Finance και Managerial Finance, International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation, Research in International Business and Finance ,Journal of Future Markets. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών έλαβε υποτροφία Marie Curie Fellowship από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Η Γεωργία Σιουγλέ είναι μέλος των European Accounting Association, Marie Curie Fellowship Association. Ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός ορκωτού ελεγκτής στην Arthur Andersen (Ελλάδας).

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-07-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.