Σιγούρου Φλώρα

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Γραμματέας Σχολής Οικονομικών Επιστημών - Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Τηλέφωνο: 210 - 8203 303

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τελευταία ενημέρωση: 20-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.