Σιγούρου Φλώρα

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλέφωνο: 210 - 8203 303

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.