Σαράντη Ζωή

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού, Διεύθυνση Διοικητικού
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 268 | fax: 210-8239 622

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.