Σακελλαρίου Χρυσούλα

Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 110

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.