Σάββα Τένια

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Διεύθυνση)
Βιβλία
Τηλέφωνο: 210 - 8203532

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.