Ρούσσος Αντώνιος

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων - EUROLAB<br> Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών & Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 806 | 210-8203 137 | 210-8203 125

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.