Ρούσσος Αντώνιος

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών & Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (210 - 8203 806) / Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων - EUROLAB (210-8203 125)
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 806 / 210 - 8203 125

Τελευταία ενημέρωση: 09-05-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.