Ρηγάκου Βίκυ

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Διεύθυνση)
Τεκμηρίωση
Τηλέφωνο: 210 - 8203 261 / 210 - 8218 856

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.