Ραφαηλίδου Μυροφόρα

Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγραμμάτα
Όμιλος ΟΠΑ Πρακτικής Άσκησης Erasmus+
Τηλέφωνο: 210 - 8203 536

Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.