ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:

Ο Γρηγόρης Π. Πραστάκος, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την περίοδο 2007-2011, διετέλεσε Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης, Ιδρυτικός Διευθυντής του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBAInternational), Ιδρυτικός Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου, και Ιδρυτικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Κομφούκιος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ, όπου έλαβε τα πτυχία B.Sc. και M.Sc. στην Πληροφορική (Computer Science), και Διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Έχει προηγουμένως διδάξει στο Wharton School του University of Pennsylvania, και στη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Columbia, και έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βέρνης στην Ελβετία, Παρισίων-Dauphine στη Γαλλία, και σε άλλα Πανεπιστήμια διεθνώς. Επίσης, έχει διατελέσει Επισκέπτης Ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανάλυσης Συστημάτων (IIASA) στην Αυστρία, στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) στη Γαλλία και σε άλλα κέντρα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Τα ερευνητικά, επαγγελματικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους χώρους της Διοικητικής Επιστήμης και Πληροφορικής, καθώς και στη χρήση τους για Επιχειρησιακό Μετασχηματισμό στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Έχει δημοσιεύσει 9 βιβλία, καθώς και πάνω από 70 επιστημονικές εργασίες σε ακαδημαϊκά περιοδικά και επιστημονικούς τόμους. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε μερικά από τα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά διεθνώς, όπως Management Science, Operations Research, J. of Management, J. Operational Research Society, Annals of Operations Research, Interfaces, Applied Economics, European Management Journal, Information & Management, J. Knowledge Management, Omega, Computers & Operations Research, J. Decision Systems, RAIRO κ.ά. Για τις εργασίες του στη Διοίκηση Αποθεμάτων έχει βραβευθεί με το 1ο παγκόσμιο Βραβείο Διοικητικής Επιστήμης από το Ινστιτούτο Διοικητικής Επιστήμης των ΗΠΑ (INFORMS). Για τις εργασίες του πάνω σε χρηματοοικονομικά μοντέλα, έχει βραβευθεί με το 1ο Βραβείο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Οι εργασίες του σε ανάπτυξη-διοίκηση ικανοτήτων χρησιμοποιούνται σε διεθνείς πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Άλλες εργασίες του έχουν βραβευθεί μεταξύ των καλύτερων εργασιών διεθνών Συνεδρίων.

Ως Πρύτανης, προώθησε μια σειρά από πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών, την αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου και την εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικασιών (πχ. Ηλεκτρονικές εγγραφές πρωτοετών, ηλεκτρονική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη από φοιτητές, κ.ά.) με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, προώθησε την έρευνα και αριστεία, καθιέρωσε το πρόγραμμα ΠΕΒΕ για χρηματοδότηση βασικής έρευνας από τα πλεονάσματα του Πανεπιστημίου, συνέβαλε στην επανασύσταση του Συλλόγου Αποφοίτων του ΟΠΑ, αύξησε σημαντικά την χρηματοδότηση και τις δωρεές, εδραίωσε το Ινστιτούτο Κομφούκιος με χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Hanban της Κίνας, καθώς και τη Διεθνή Έδρα Επιχειρηματικότητας με χρηματοδότηση του Ιδρύματος ICCR από την Ινδία, καθιέρωσε κοινά πτυχία με πανεπιστήμια της Ευρώπης, κ.ά.

Πριν αναλάβει Πρύτανης, ο καθηγητής Πραστάκος διετέλεσε ιδρυτικός Διευθυντής του Διεθνούς ΜΠΣ στη Διοικητική Επιστήμη (International MBA, https://imba.aueb.gr), που είναι το πρώτο ΜΒΑ πρόγραμμα στην Ελλάδα που έλαβε διεθνή πιστοποίηση από τον οργανισμό ΑΜΒΑ, κατετάγη σε διεθνείς λίστες κατάταξης και προσέλκυσε φοιτητές από 25 χώρες. To 2010 το πρόγραμμα έλαβε το βραβείο “The Most Innovative Business School in Southern Europe, 2010” απότονοργανισμό European CEO.

Ο Καθηγητής Πραστάκος είναι, επίσης, ο Ιδρυτής του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης (https://msl.aueb.gr) του ΟΠΑ, το οποίο θεωρείται ένα από τα ηγετικά εργαστήρια στην Ευρώπη σε θέματα Διοικητικής Επιστήμης, και το οποίο τιμήθηκε (2007) με πιστοποιητικό ποιότητας ISO: 9001. Το Εργαστήριο αποτελείται σήμερα από 5 Ερευνητικές Μονάδες, με έμφαση την έρευνα, εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρησιακού μετασχηματισμού και στρατηγικής, οργάνωσης και αυτοματοποίησης διαδικασιών, διαχείρισης καινοτομίας και γνώσης, χρηματοοικονομικής μηχανικής, και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Ενδεικτικά, μερικά από τα έργα που το Εργαστήριο εκπόνησε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της θητείας του καθηγητή Πραστάκου περιλαμβάνουν την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, τη μελέτη για την εφαρμογή πρότυπης στρατηγικής ανάπτυξης Balanced Scorecard σε διεθνές Πανεπιστήμιο, την ανάπτυξη στρατηγικής Balanced Scorecard για μεγάλη Τράπεζα, την αποτίμηση της καινοτομίας σε σενάρια τεχνολογικής εξέλιξης της Ελλάδας για τη ΓΓΕΤ, την ανάπτυξη πλαισίου ικανοτήτων για μεγάλη Τράπεζα, τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εφοδιαστικών αλυσίδων για αντίστροφα logistics για τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρία λιπαντικών, την ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης γνώσης μεταξύ Πανεπιστημίων της Μεσογείου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας για διαχείριση κινδύνου για την Τράπεζα της Ελλάδος, την ανάπτυξη δικτύων διαμερισμού γνώσης για μεγάλη Τράπεζα, κ.ά.

Ο Καθηγητής Πραστάκος είναι μέλος του Συμβουλίου Έκδοσης (editorial board) σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε αρκετές εθνικές και διεθνείς επιτροπές. Έχει διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ), του Ιδρύματος Ωνάση ΗΠΑ, καθώς και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιριών. Είναι εκλεγμένος Εταίρος (Fellow) της Ακαδημίας Επιστημών της Washington, μέλος του Σωματείου του Κολλεγίου Αθηνών, και μέλος επιτροπών αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλών Πανεπιστημίων. Έχει τιμηθεί επανειλημμένα με βραβεία συνεισφοράς από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: 27-09-2019

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.