ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής
Σε Εκπαιδευτική Άδεια
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, Γραφείο 809
Τηλέφωνο: 210 - 8203 650
Ιστότοπος: http://mm.aueb.gr/~polyzos/

Ο Δρ. Γεώργιος Κ. Πολύζος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1999, όπου διευθύνει το εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (Mobile Multimedia Laboratory) και διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Ασυρμάτων Δικτύων & Κινητών Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πολυμέσων και προπτυχιακά μαθήματα Ψηφιακής Σχεδίασης, Οργάνωσης Συστημάτων Υπολογιστών και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών και μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΟΠΑ. Προηγουμένως ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών στο University of California, San Diego, όπου ήταν συν-Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Ασυρμάτων Επικοινωνιών και Senior Fellow του San Diego Supercomputer Center. Υπό την επίβλεψή του έχουν ολοκληρωθεί 8 διδακτορικές διατριβές στο UCSD και 7 στο ΟΠΑ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση και υπάρχουν περισσότερες από 7400 αναφορές στο έργο του. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα αρχιτεκτονικής και πρωτοκόλλων Διαδικτύου, Πληροφοριο-κεντρικών Δικτύων, ασυρμάτων δικτύων, κινητών πολυμεσικών επικοινωνιών, πανταχού υπολογίζειν, Διαδικτύου-Πραγμάτων, ασφάλειας και ιδιωτικότητας, και αποτίμησης επιδόσεων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών.

Ο καθ. Πολύζος ήταν Κύριος Ερευνητής ή συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά έργα στο UCSD και στο ΟΠΑ, με δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, όπως από US National Science Foundation, Digital Equipment Corporation, National Semiconductor Corporation, Hitachi, Microsoft Research, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη ΓΓΕΤ. Υπό τη διεύθυνσή του το MMlab συμμετείχε σε μια σειρά ερευνητικών έργων με χρηματοδότηση από την ΕΕ (FP7 PSIRP, FP7 PURSUIT και H2020 POINT) που ανέπτυξαν την Publish-Subscribe Internetworking πληροφοριοκεντρική (Information-Centric Networking) αρχιτεκτονική για το μελλοντικό Διαδίκτυο. Το έργο FP7 PURSUIT έλαβε το Future Internet Award το 2013. Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στο ερευνητικό έργο I-CAN με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, για τον σχεδιασμό και τη διερεύνηση πληροφοριοκεντρικών αρχιτεκτονικών για μελλοντικά δίκτυα πρόσβασης, ασύρματα και κινητών επικοινωνιών.

Ο Δρ. Πολύζος έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του ΕΜΠ, Master of Applied Science από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ph.D. από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Toronto. Έχει διατελέσει μέλος συντακτικών επιτροπών περιοδικών, guest editor των περιοδικών IEEE Personal Communications, Mobile Networking, IEEE Journal on Special Areas in Communications, και Computer Networks και μέλος της επιτροπής προγράμματος πολλών συνεδρίων. Επίσης ήταν ο πρώτος επικεφαλής της Steering Committee του συνεδρίου ACM SIGCOMM Information-Centric Networking και τώρα συμμετέχει στη Steering Committee του συνεδρίου Wireless and Mobile Networking Conference (IFIP TC6 WG 6.8). Έχει επίσης διατελέσει κριτής και μέλος κριτικών επιτροπών ερευνητικών προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ (NSF), το πρόγραμμα MICRO της California, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Ελβετίας, τη European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies και τη ΓΓΕΤ. Είναι senior μέλος της ACM και μέλος του ΙΕΕΕ. Το πλήρες βιογραφικό του, με τον κατάλογο δημοσιεύσεών του, είναι διαθέσιμο εδώ: https://pages.aueb.gr/users/polyzos/CV-EN.pdf

Προφίλ Google Scholar

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.