ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 128

Ο Αστέρης Πλιάκος είναι Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Νανσύ ΙΙ της Γαλλίας και είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου της Γαλλίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Δίκαιο και Οικονομία στη Διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στο Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς και στους Θεσμούς και Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 19-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.