ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 527

Χαράλαμπος (Χάρης) Παυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο 1963 στον Πύργο Ηλείας. Έλαβε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1985), και ακολούθως μεταπτυχιακό τίτλο Master of Arts (1988) και διδακτορικό τίτλο Doctor of Philosophy (1991) στη Στατιστική από το University of Maryland, College Park, Maryland, USA, όπου επίσης υπηρέτησε ως μεταπτυχιακός βοηθός πλήρους απασχόλησης με διδακτικά καθήκοντα (1985-1991). Σε όλη τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών του ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση, λαμβάνοντας, επίσης, τίτλους αναγνώρισης ακαδημαϊκής αριστείας του από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Μετά από δωδεκάμηνη θητεία στην Πολεμική Αεροπορία (1992-1993), θήτευσε με σύμβαση Λέκτορα (ΠΔ 407/1980) στο Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος (1993-1995). Υπηρετεί ως εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ από το 1994, με μονιμότητα δε από το 2004. Διοργάνωσε στο ΟΠΑ το διεθνές συνέδριο "Environmetrics and Statistics in the Earth and Space Sciences" (ESESS, 23-27 Αυγούστου 1999), καθώς και ειδικά προσκεκλημένες συνεδρίες σε άλλα διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό. Την περίοδο 2004-2008 υπηρέτησε ως μέλος της συντακτικής επιτροπής (Associate Editor) του επιστημονικού περιοδικού "Environmetrics". Την περίοδο 2011-2013 υπηρέτησε διετή θητεία ως Πρόεδρος της (διεθνούς) Επιτροπής Πιθανοτήτων και Στατιστικής στις Φυσικές Επιστήμες (Committee on Probability and Statistics in the Physical Sciences, C(PS)2), υπό την αιγίδα της Bernoulli Society. Έχει συνεργαστεί με διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ ως επισκέπτης ερευνητής (Visiting Research Associate). Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, προάγοντας τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετικά με στοχαστικά υποδείγματα βροχής, στατιστικές ιδιότητες κλιμακοποίησης χωρο-χρονικών πεδίων βροχής, υποδείγματα χρονολογικών σειρών, χωρική και περιβαλλοντική στατιστική. Είναι μέλος της American Statistical Association (από το 1991), Bernoulli Society (από το 1996), The International Environmetrics Society (από το 1997), και του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (από το 1992).

Τελευταία ενημέρωση: 16-01-2023

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.