ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Κεντρικό κτήριο-προέκταση, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 390

Τελευταία ενημέρωση: 19-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.