ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: 

2ος όροφος, προέκταση κεντρικού κτηρίου

Τηλέφωνο: 
8203 390
210-8229 537