ΠΑΛΥΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 8203 346
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 15:00-17:00 (κατόπιν συνεννόησης)
Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]