ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κεντρικό Κτήριο 1ος όροφος, Κ106
Τηλέφωνο: 210 - 8203 115

Ο Δρ. Γεώργιος Ξυλωμένος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ. Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής από το ΟΠΑ (1993), καθώς και τίτλους M.S. και Ph.D. Επιστήμης Υπολογιστών από το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικών Υπολογιστών του University of California, San Diego (1996 και 1999, αντίστοιχα). Είναι μέλος ΔΕΠ και μέλος του Mobile Multimedia Laboratory (MMLab) στο ΟΠΑ από το 2002. Από το 2017 έως το 2020 ήταν Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΟΠΑ. Από το 2009 έως το 2018 ήταν, επίσης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΟΠΑ, έχοντας την εποπτεία της λειτουργίας και επέκτασης ενός δικτύου που συνδέει πολλά κτίρια με οπτικές ίνες και ασύρματες ζεύξεις.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης των εφαρμογών και των πρωτοκόλλων του Διαδικτύου πάνω από κινητά και ασύρματα δίκτυα, την παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές και την υποστήριξη ευρυζωνικών υπηρεσιών πάνω από ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής προγράμματος ή της οργανωτικής επιτροπής σε πολλά διεθνή συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες με κριτές και υπάρχουν πάνω από 4000 αναφορές στο έργο του.

Προφίλ Google Scholar

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-05-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.