ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 451
Ιστότοπος: http://www.aueb.gr/users/demos/

Ο Ντέμος Αντώνιος είναι Καθηγητής στη Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει Μάστερ στην Οικονομετρία και Μαθηματικά Οικονομικά του London School of Economics, και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομετρία και Χρηματοοικονομική του Birkbeck College, Πανεπιστήμιου του Λονδίνου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σχετίζονται με την Εκτίμηση και Ιδιότητες των μη-γραμμικών Μοντέλων και η Εφαρμογή τους στα Χρηματοοικονομικά, την Αποτελεσματικότητα των Χρηματοοικονομικών Αγορών και την Αποτίμηση Χρεογράφων.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 12-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.