Μωραΐτης Νικόλαος

Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων
Τηλέφωνο: 210 - 8203 162 | 210-8203 120

Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.