Μπρέστα Λαμπρινή

Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία, Δικηγόρος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 231

Τελευταία ενημέρωση: 21-01-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.