ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 174
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11:00-13:00