ΜΠΕΚΙΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σε αποχή καθηκόντων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 486

Τελευταία ενημέρωση: 09-09-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.