Μούκα Ευφροσύνη

Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών
ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ - Αν. Προισταμένη Τμήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Τηλέφωνο: 210 - 8203 993

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.