ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 285

Ο Γιάννης Μούρτος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής "Μαθηματικών της Επιχειρησιακής Έρευνας" στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κατόπιν ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (ΜSc, PhD) στην Eπιχειρησιακή Έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics & Political Science). Έχει, επίσης, εργαστεί ως Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται κυρίως στις περιοχές της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης και του Ακέραιου Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα εξετάζει τον συνδυασμό αλγορίθμων Ακέραιου και Λογικού Προγραμματισμού. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως Mathematical Programming, Mathematics of Operations Research, European Journal of Operational Research INFORMS Journal on Computing, SIAM Journal on Discrete Mathematics, Journal of Combinatorial Optimization, για αρκετά από τα οποία έχει επιτελέσει καθήκοντα κριτή. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, στα περισσότερα από αυτά ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Προφίλ Google Scholar

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 12-10-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.