ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ερευνητική Μονάδα Κλαδικών Αναλύσεων και Μελετών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 421

Τελευταία ενημέρωση: 05-09-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.