ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:

Ο Ιωάννης Π. Μάρκου είναι Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου. Ανήκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Πτυχίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1967) και Διδακτορικού Διπλώματος από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Γερμανία, 1975).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών και στο Δίκαιο Αξιογράφων. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, που οργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων και από τη Γερμανική Υπηρεσία Ανταλλαγής Ακαδημαϊκών (Deutscher Akademischer Austauschdienst) και σε επιστημονικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων συμμετείχε ενεργώς με διαλέξεις, εισηγήσεις και παρεμβάσεις. Έχει δημοσιεύσει πολλές μονογραφίες και λεπτομερείς σχολιασμούς και νομολογίες.

Τελευταία ενημέρωση: 27-03-2017

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.