Μακρυγιάννη Πέννυ

ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική  και Τραπεζική  (Πρόγραμμα Πλήρους & Μερικής Φοίτησης)
Τηλέφωνο: 210 - 8203 689

Τελευταία ενημέρωση: 16-05-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.